Bakterie, encellet, mikroskopisk organisme, se bakterier.