Baisse, (fr. 'synken, falden', af baisser 'sænke', af bas 'lav', af lat. bassus 'tyk', senere 'lav'), inden for handel på værdipapir- og råvaremarkeder en fransk betegnelse for faldende priser og kurser. Se bear-marked.