Bahrainsk betyder ‘som vedrører Bahrain’ eller ‘som vedrører bahrainere’.