Baggrundsvariable er størrelser, der i regressionsanalyse beskriver responsvariablen, dvs. den variabel, der søges beskrevet.