Bagatellisering, (se bagatellisere), det at bagatellisere.