Bagatelgrænsen er, når man ved en værdiforringende mangel, ser bort fra rene bagateller, førend der kan gives køberen et forholdsmæssigt afslag i købesummen.