Bagage, (fr., af lat. baga 'sæk' (som måske stammer fra germansk, jf. eng. bag, oldnord. baggi)), 1 rejsegods; oppakning. 2 figurativ udrustning af åndelig art som kundskaber, færdigheder og erfaringer.