Backwardation, (eng. af backward bagud + -ation i analogi med retardation), procentdel af pris- el. kursforskel, som en sælger af varer el. værdipapirer betaler for at få en terminsforretning prolongeret; deport.