Backward, (eng. bagud), sent udviklet; retarderet.