Backing, (eng., af back 'støtte, hjælpe'), 1 støtte. 2 bagklædning. 3 strøggarn, som er fremstillet af affaldsmaterialet ved kæmning af uld.