Backbenchers, de medlemmer af det engelske underhus, House of Commons, der sidder på de bageste rækker. Forrest sidder regering og opposition over for hinanden, mens de mindst indflydelsesrige medlemmer sidder bagest. Udtrykket bruges generelt om menige parlamentsmedlemmer uden tillidsposter i partigruppe eller parlament.