Baciller, (af lat. bacillus 'lille stav'), en især tidligere brugt betegnelse for bakterier.