Børstetråd, Chaetomorpha, slægt af trådformede, ugrenede, lidt stive, marine grønalger. Den almindeligste danske art, Chaetomorpha linum, kaldes krølhårstang, når den danner løstliggende måtter af krøllede tråde på beskyttede lavvandede lokaliteter.