Børsnotering, optagelse af værdipapirer til handel og kursnotering på en fondsbørs. Sker som regel mhp. at rejse risikovillig kapital.