Børnetilskud, offentlige tilskud til særlige grupper af børn under 18 år, den nugældende ordning med ikrafttrædelse 1.6.1987. Der eksisterer tre former for tilskud. 1) Et ordinært tilskud ydes til børn af enlige forsørgere samt til børn, hvis forældre begge modtager folke- eller førtidspension. Hvis der gives ordinært børnetilskud til et eller flere børn, ydes 2) et ekstra tilskud til børn af enlige forsørgere, der har barnet/børnene hos sig; uanset antallet af børn gives kun ét ekstra børnetilskud. Endvidere eksisterer der 3) et særligt tilskud, der ydes til forældreløse børn; desuden til børn med en ukendt far og til børn, hvis ene forældrepart er død, og endelig til børn af forældre, som modtager folke- eller førtidspension.

Siden 1990 har børnetilskudsordningen tillige omfattet et flerbørnstilskud og et adoptionstilskud. Flerbørnstilskuddet udbetales ved flerbørnsfødsler med et beløb for hvert barn, indtil børnene er fyldt syv år. Adoptionstilskuddet ydes som et engangsbeløb til dækning af de udgifter, der er forbundet med adoption af et udenlandsk barn.

Retten til børnetilskud er betinget af, at barnet eller en af forældremyndighedsindehaverne/adoptanterne har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i Danmark i en vis periode, ligesom barnet, når der ses bort fra adoptionstilskuddet, skal have hjemsted i Danmark. Desuden må barnet ikke være anbragt uden for hjemmet eller optaget i en døgnforanstaltning sammen med en af forældremyndighedsindehaverne. Indfødsretsbetingelsen gælder ikke for udlændinge med opholdstilladelse efter Udlændingelovens §§ 7 og 8.

Det ordinære børnetilskud til børn, hvis forældre begge modtager folke- eller førtidspension, udbetales uden ansøgning; bevilling af de øvrige tilskud forudsætter, at der indgives ansøgning. Tilskuddene, som reguleres årligt, tilkommer barnet eller børnene og udbetales kvartalsvis forud.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig