Børnetillæg, tillæg til kontanthjælp; indgik indtil 1993 i beregningen af kontanthjælp (bistandshjælp) til personer med forsørgerpligt over for børn under 18 år.