Børnepornografi, utugtige billeder, film e.l., hvori børn medvirker. Selvstændigt kriminaliseret efter Straffeloven § 235. 1980 blev det forbudt at sælge eller udbrede børnepornografi og 1994 tillige forbudt at besidde børnepornografi. Straffen for overtrædelse er flere gange blevet hævet, og bestemmelsens anvendelsesområde udvidet. Senest er bestemmelsen skærpet 2000 for at dæmme op for udbredelse på internettet. Det er således i dag fx strafbart at opbevare børnepornografi på computerfiler.