Børnepension, børnehjem, midlertidigt anbringelsessted for børn, hvis forældre er forhindret i at varetage omsorgen for og opdragelsen af deres børn. Børnepension kan etableres i privat regi, men er ofte drevet eller støttet af de sociale myndigheder efter reglerne i Serviceloven.