Børneparkering, institutioner og legesteder på timebetalingsbasis for børn under og i skolealderen; som regel etableret af foreninger, kirker, kommuner e.l., men også undtagelsesvis drevet i privat regi. Børneparkering fik aldrig stor udbredelse, men eksisterede som en mulig børnepasningsordning i perioden 1950-75 pga. mangel på børnehaver og fritidshjem.