Børnenævn, kommunalt udvalg i København, der fra Forsorgslovens ikrafttræden i 1933 og indtil den 1.1.1993 traf beslutninger om tvangsfjernelse af børn i Københavns Kommune. Se børn- og ungeudvalg.