Bønhas er i lavstidens samfund en person, der fuskede i et håndværk eller fag, og som med dårligt arbejde optrådte i andres lovlige næringsvej. Udtrykket blev tillige brugt om uduelig og ofte ubeskeden optræden og virksomhed.