Bøndergods, i ældre tid betegnelse for landbrugsjord, der tilhørte hovedgården, men var bortfæstet til bønder. Landboreformerne i slutningen af 1700-t. indledte en afvikling af bøndergods, der anses for fuldført med jordlovene af 1919.