Bølgeenergi, energi i havets bølger, som er tilført havoverfladen fra vinden. Bølgeenergi er forsøgt udnyttet med forskellige konstruktioner, fx med en flyder på overfladen fast forankret til havbunden, således at flyderens op- og nedadgående bevægelse mellem bølgetop og bølgedal overføres til en hydraulisk pumpe eller turbine. Udnyttelsen af bølgeenergi er endnu på forsøgs- og udviklingsstadiet.