Bécasse, (fr., af bec næb (it. beccaccia skovsneppe af beccare pikke, hakke)), sneppe.