Bænkebrev, dokument, der var udstedt hjemme i stedet for at være udstedt på eller stadfæstet til tinge. I retspraksis fra 1500- og 1600-t. ses eksempler på, at bænkebreve eller stuebreve, som de også kaldtes, er blevet dømt ugyldige.