Bælttold var den told, der fra 1400-tallet indtil 1857 blev opkrævet af skibe, der passerede Storebælt og Lillebælt. Bælttold var en parallel til den bedre kendte sundtold.