Båndgræs, ældre navn for græsslægten Phalaris, som omfatter bl.a. rørgræs.