Båndet jernmalm, økonomisk meget vigtig type jernmalm, der består af vekslende lag af jernmineraler og kvarts, se BIF.