Bådsmandspibe, lille fløjte af sølv eller messing, som betjenes af den vagthavende underofficer på orlogsskibe. Instrumentet, der benyttes både til kommandosignaler og som honnørsignal ved falderebet, kan føres meget langt tilbage, måske til 1200-t.; herhjemme er bådsmandspiben nævnt i søkrigsartiklerne fra 1563 og har siden været brugt uafbrudt i den danske flåde.