Azoisk, (gr. livløs, af a- + zoe liv), ældre betegnelse for arkæisk.