Avocatorium, (lat.), hjemkaldelsesskrivelse; en stats opfordring til sine i udlandet boende medborgere om at vende hjem (især i anledning af krig).