Avocation, (af lat. avocatio bortkaldelse, bortledning (af opmærksomheden), af avocare kalde bort, lede bort, af ab- + vocare kalde på), tilbagekaldelse; hjemkaldelse.