Aventurere, (af fr. aventurer vove, sætte på spil, af aventure hændelse, eventyr, af lat. adventura (res ting) noget, som vil hænde, jf. advenire komme til stede), gå på eventyr.