Auxometer, (af gr. auksein forøge + -meter), apparat til måling af en kikkerts forstørring.