Autoværn, rækværkskonstruktion, der opsættes langs veje for at opfange og afvise køretøjer, som ved fejlmanøvrering bringer køretøjet eller andre køretøjer i særlig fare for uheld, fx på motorveje med smal midterrabat, eller hvor vejbelægningen ligger i en vis højde over det omgivende terræn. Autoværn udformes enten som ophængte betonbjælker, opspændte ståltove (kabelautoværn) eller som stålprofiler. Særlig i byområder anvendes facadelignende betonelementer af ca. en meters højde, det såkaldte New Jersey autoværn.