Autoslot er en klap, som findes på forkanten af et fly og som tjener til at vedligeholde tværstabiliteten.