Autoskopi, (gr. auto- + -skopi), direkte undersøgelse af strubens indre uden brug af strubespejl; se også laryngoskopi.