Autos efa, (gr. han (dvs. Pythagoras) har selv sagt det (en talemåde, som tillægges Pythagoras' disciple)), påberåbelse af berømt mands ord som tilstrækkeligt bevis.