Autoritativ, anset, vederhæftig, som har myndighed.