Autorisere, (af lat. auctorizare, af auctor), bemyndige; berettige; stadfæste; lovhjemle.