Autonom, som giver sig selv love; som har autonomi; det modsatte af heteronom.