Automorf funktion, (af gr. auto- og morphe 'form, skikkelse'), kompleks analytisk funktion, der har simple invariansegenskaber med hensyn til en gruppe af transformationer. Den simpleste klasse af automorfe funktioner er modulfunktioner, der består af funktioner f(z), der er meromorfe i halvplanen z = x+iy, y > 0, samt i punktet ∞, og som opfylder f(z+1) = f(z) og f(-1/z) = f(z).