Automobilist, (af fr. automobiliste, af gr.-lat.), bilist; automobilkører.