Automatisk, (se automat), inden for medicin om bevægelser, som udføres regelmæssigt og uafhængigt af viljen (også om vanebevægelser).