Auskultere, (af lat. auscultare høre efter, lytte), lytte; undersøge ved lytning.