Auskultant, (af lat.), person, der overværer retsforhandlinger som forberedelse til dommergerningen.