Auditør, (af fr. auditeur, af lat. auditor 'tilhører', af audire 'høre'), juridisk uddannet militær tjenestemand, som varetager påtalemyndigheden inden for militær strafferet og retspleje.