Auburnske fængselssystem, system indført omkring 1820 i staten New York, hvorved isolation af fanger blev søgt gennemført, bl.a. ved absolut tavshed under arbejde på fællesværksteder og ved anbringelse i enkeltceller om natten, se Kriminalforsorgen.