Aubain, (fr. aubain, via formen aubun måske af lat. albumen æggehvide (populært tolket au bain = i badet)), bagt budding af kød el. fisk; gratin; kød- og æggeret, som er kogt i vandbad (ordene aubain (aubin), budding, gratin og pie bruges lidt i flæng).