Außerparlamentarische Opposition, ('udenomsparlamentarisk opposition'), APO, løst organiseret politisk bevægelse i Vesttyskland. APO opstod omkring 1966 som en reaktion på den såkaldte "store koalition" mellem CDU/CSU og SPD og samlede studerende, andre unge samt folk fra fagbevægelsens venstrefløj. Den forsøgte med udenomsparlamentariske metoder at fremtvinge politiske ændringer. Efter attentatet på studenterlederen Rudi Dutschke i 1968 kulminerede APO i demonstrationer mod Springerpressen og mod nødretslovgivningen, hvorefter den opløste sig. Flere af bevægelsens tilhængere fortsatte i forskellige venstrefløjsgrupper, enkelte i Baader-Meinhof-gruppen.